Giới thiệu Trung tâm

Trung tâm Đào tạo - Phục hồi chức năng cho Người mù là đơn vị sự nghiệp của Hội Người mù Việt Nam. Với sự hỗ trợ kinh phí từ Hội Người mù và kém mắt Na Uy, Trung tâm đã hoàn thành việc xây dựng và bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1997. Về mặt tổ chức, Trung tâm có Ban Giám đốc cùng 26  cán bộ công  nhân viên và giáo viên làm việc tại 02 phòng: Phòng Đào tạo và Phòng Hành chính - Tổ chức. Trung tâm có con dấu, tài khoản riêng, có cơ sở vật chất trên khuôn viên rộng hơn 2000 m2 tại số 217, phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm là đào tạo cán bộ quản lý, giáo viên, hướng nghiệp và dạy nghề cho người mù trong cả nước. Ngoài ra, Trung tâm còn là nơi nghiên cứu, biên soạn, chỉnh lí các tài liệu phục vụ cho việc học tập của những người khiếm thị, đồng thời, tổ chức các hội nghị, hội thảo về các vấn đề liên quan đến người khiếm thị nói riêng và người khuyết tật nói chung.

Cho đến nay, Trung tâm đã hoàn thành 74 khóa đào tạo với khoảng hơn 5000 học viên trong các loại hình lớp khác nhau như: Đào tạo cán bộ các cấp Hội, Giáo viên dạy xóa mù chữ, dạy trẻ em tiền hòa nhập, đào tạo nghề Xoa bóp bấm huyệt, Công nghệ thông tin, Cộng tác viên báo chí, bồi dưỡng hạt nhân văn nghệ...Bên cạnh đó, Trung tâm đã tổ chức nhiều cuộc hội nghị, hội thảo về những vấn đề liên quan đến người khuyết tật như Giáo dục hòa nhập cho trẻ em khiếm thị, Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, Người khuyết tật và việc tiếp cận với công nghệ thông tin... Ngoài ra, Trung tâm còn nghiên cứu chỉnh sửa, sản xuất sách giáo khoa, sách tham khảo bằng chữ Braille và kỹ thuật số đa phương tiện cho người khiếm thị. Những quyển sách này không chỉ phục vụ cho hoạt động đào tạo của Trung tâm mà còn được phân phối đến các cơ sở dành cho người mù ở các địa phương trong cả nước.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, sự khác nhau về trình độ, lứa tuổi, phong tục tập quán của học viên ở các vùng miền trong cả nước... tập thể cán bộ công nhân viên, giáo viên của Trung tâm luôn nỗ lực phấn đấu hết mình góp phần thúc đẩy sự phát triển về văn hóa, giáo dục, chuyên môn nghề nghiệp, giúp những người khiếm thị Việt Nam có điều kiện tốt hơn để vươn lên hòa nhập với cộng đồng.