TỔ CHỨC HỘI THI “ĐỌC, VIẾT NHANH CHỮ BRAILLE” DÀNH CHO NGƯỜI MÙ TOÀN QUỐC

Ngày đăng: 16/06/2021 - 128 lượt đọc

Để tưởng nhớ và tri ân ông Louis Braille, người phát minh ra hệ thống chữ nổi cho người mù trên toàn thế giới, hướng tới kỷ niệm 170 năm ngày mất của ông (06/01/1852 – 06/1/2022) và kỷ niệm Ngày Chữ Braille thế giới hàng năm 04/1. Hội Người mù Việt Nam phát động Hội thi “Đọc, viết nhanh chữ Braille” dành cho người mù toàn quốc tới cán bộ, hội viên các cấp Hội.

Ông Louis Braille, người phát minh ra hệ thống chữ nổi Braille

Đối tượng: Là cán bộ, hội viên (từ 15 tuổi trở lên) đang tham gia sinh hoạt ở các cấp Hội Người mù Việt Nam.
Phạm vi: Hội thi được tổ chức theo 3 cấp: huyện hội, tỉnh hội và toàn quốc.
Đơn vị không có điều kiện tổ chức thi thì tuyển chọn, bồi dưỡng hội viên xuất sắc tham gia vòng chung khảo toàn quốc.
Số người tham gia vòng chung khảo: Mỗi Tỉnh, Thành hội cử 02 thí sinh (đại diện cho 02 nhóm tuổi) tham gia nội dung thi Đọc, viết nhanh chữ Braille Tiếng Việt và tối đa 03 thí sinh tham gia nội dung thi Đọc, viết nhanh chữ Braille Tiếng Anh (Mỗi thí sinh chỉ tham gia 01 nội dung thi); Cán bộ đưa dẫn
Nội dung thi: Người dự thi đăng ký tham gia 1 trong 2 nội dung thi sau:
    - Đọc, viết nhanh chữ Braille Tiếng Việt
    - Đọc, viết nhanh chữ Braille Tiếng Anh

Mỗi bài dự thi có 3 phần: Đọc nhanh, viết nhanh, viết cảm nhận theo chủ đề bằng chữ Braille.
Thời gian tổ chức Hội thi
    - Hội thi cấp cơ sở (huyện, tỉnh) tổ chức từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2021.
    - Hội thi chung khảo toàn quốc được tổ chức vào tháng 9 năm 2021 tại Hà Nội.

(Thời gian có thể thay đổi căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID - 19 và điều kiện thực tế).

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên các cấp Hội về vị trí, vai trò quan trọng, thiết thực của chữ Braille trong công tác, học tập và đời sống. Cũng là dịp để các cán bộ, hội viên thể hiện khả năng đọc, viết chữ Braille bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh, qua đó thúc đẩy phong trào rèn luyện, sử dụng chữ Braille trong học tập, công tác và đời sống; xóa mù và chống tái mù chữ Braille; phát triển việc học tiếng Anh, cũng như phong trào học tập của người mù nói chung.


                                
                                                                                                Theo CV số 119/ HNM - TVG