Kế hoạch hoạt động (2014)

Thứ tư, 04 Tháng 12 2013 10:27

Đặt vấn đề:

 • Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu, chất lượng đào tạo, kết quả hoạt động năm 2013 của Trung tâm đào tạo và PHCN cho người mù, cùng nhu cầu học tập, đào tạo của người mù Việt Nam hiện nay. Trung tâm đào tạo và PHCN xây dựng mục tiêu, kế hoạch hoạt động năm 2014, cụ thể như sau:

  I.Mục tiêu:

  1. Mục tiêu chung: Tranh thủ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Hội người mù, sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Hoàn thành tốt những nhiệm vụ chuyên môn như đào tạo, tập huấn, Hội nghị, Hội thảo, biên tập, chỉnh lí, một số tài liệu giáo trình theo khế hoạch  . Phấn đấu để Trung tâm tiếp tục là Trung tâm hàng đầu của Hội người mù VN trong công tác đào tạo

  2. Mục tiêu cụ thể:

  2.1. Mục tiêu về đào tạo.

  Năm 2014 Trung tâm dự kiến đào tạo 280 học viên, 03 khóa, với 9 loại hình lớp cụ thể như sau:

  2.1.1. Khóa 63 (Thời gian từ tháng 03 đến tháng 06 năm 2014,  gồm 03 loại hình lớp* Lớp cán bộ quản lí các cấp hội- Thời gian đào tạo: 3,5 tháng

  - Số lượng: 50 HV

  Đối tượng: Là cán bộ hội viên đang và sẽ tham gia công tác quản lí tại các cấp hội

  * Lớp giáo viên tin học văn phòng cho người mù:

  - Thời gian đào tạo: 3,5 tháng

  - Số lượng: 15 HV

  - Là những cán bộ hội viên đã tham gia học lớp tin học văn phòng cho người mù.

  * Lớp Đào tạo giáo viên Xóa mù chữ Braille: - Thời gian đào tạo: 3,5 tháng.

  - số lượng: 15 HV

  Đối tượng: là cán bộ hội viên tốt nghiệp từ tiểu học trở lên, đọc viết thông thạo chữ Braille.

  2.1.2. Khóa 64 (Thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2014, gồm 04 loại hình lớp)*

  * Lớp đào tạo cộng tác viên báo chí

  - Thời gian đào tạo: 1,5 tháng

  - Số lượng: 30 HV

  - Đối tượng: là cán bộ hội viên có khả năng tham gia viết bài ở tất cả các loại hình của báo

  * Lớp cán bộ phụ nữ- Thời gian đào tạo: 1,5 tháng

  - Số lượng 30 HV

  - Đối tượng: là những cán bộ đang và sẽ tham gia công tác phụ nữ, trẻ em tại các cấp hội

  * Lớp xoa bóp Nhật Bản, xoa bóp bàn chân

  - Thời gian đào tạo 1,5 tháng

  - Số lượng: 20 HV

  - Đối tượng là những hội viên đã tham gia lớp xoa bóp cổ truyền

  * Lớp Tập huấn giáo viên xóa mù chữ Braille:

  - Thời gian đào tạo: 01 tháng

  - Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

  - Số lượng: 20 HV

  - Đối tượng: là cán bộ hội viên đã tốt nghiệp từ tiểu học trở lên, đọc viết thông thạo chữ Braille, chú trọng những tỉnh thành hội mới thành lập thuộc khu vực Miền Đông, Miền Tây Nam Bộ .

  2.1.3. Khóa 65 (Từ tháng 10/2014 đến nửa đầu tháng 01/2015, gồm 03 loại hình lớp)

  * Lớp đào tạo cán bộ quản lí các cấp hội

  Thời gian đào tạo 3,5 tháng

  -          Số lượng: 50 HV

  Đối tượng là cán bộ hội viên đang và sẽ tham gia công tác quản lí tại các cấp hội. Đặc biệt chú trọng những tỉnh mới thành lập.

 • Lớp Xoa bóp cổ truyền:

            -  Thời gian đào tạo: 3,5 tháng

             -   Số lượng: 30: HV

            -   Đối tượng: là cán bộ hội viên trong độ tuổi từ 16 45.

 • Lớp Tiếng Anh:

             -   Thời gian đào tạo: 3,5 tháng

             -   Số lượng: 20: HV

Đối tượng: là những cán bộ hội viên tuổi từ 16 trở lên có nhu cầu sử dụng Tiếng Anh trong học tập và lao động.

2.2. Mục tiêu về Hội nghị, Hội thảo.

* Năm 2014 Trung tâm dự kiến tổ chức 02 hội thảo  tại Trung tâm và cử 03 cán bộ giáo viên tham gia 01 hội thảo tại Thái Lan, cụ thể như sau:

2.2.1 Hội thảo và tập huấn massage y học cho người khiếm thị Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương (tháng 05/2014)

- Thời gian: 07 ngày

- Địa điểm: tại Thái Lan

- Số lượng: 03 cán bộ giáo viên

2.2.2. Hội thảo về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí tại các cấp hội (tháng 06/2014)

- Thời gian: 05 ngày

- Địa điểm tại Trung tâm PHCN cho người mù

- Số lượng: 40 người

2.2.2. Hội thảo về thực trạng đào tạo nghề cho người mù ở VN hiện nay (tháng 09/2014)

- Thời gian: 05 ngày

- Địa điểm: Trung tâm PHCN cho người mù

- Số lượng 35 người

2.3 Mục tiêu về biên soạn tài liệu, giáo trình:

* Năm 2014 Trung tâm dự kiến biên tập những tài liệu sau:

- Tiếp tục chuyển đổi tài liệu xóa mù chữ lớp 2

- Hoàn thiện tài liệu tin học nâng cao cho người mù

- Bổ sung và hoàn thiện tài liệu phương pháp giảng dạy cho người mù.

2.4. Mục tiêu về đào tạo nhân lực của Trung tâm.

* Năm 2014 Trung tâm dự kiến cử ...cán bộ giáo viên tham gia tại các lớp...

2.5.  Về hoạt động phong trào .

*  Năm 2014, tham gia đầy đủ các phong trào của Chi bộ Đảng,Công đoàn, Đoàn thanh niên, chi hội người mù.

II. Dự kiến kinh phí và các hoạt động sẽ triển khai.

 • Tổ chức quản lý
 • Về tổ chức hoạt động;
 • Dự kiến chi phí, cho tất cả các hoạt động khi tiến hành triển khai.
 • III. Dự kiến thuận lợi và khó khăn
 • Thuận lợi:
 • -  Từ khi thành lập Trung tâm luôn đón nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Hội người mù Việt Nam.

  -  Trung tâm có cơ sở hạ tầng kĩ thuật như: lớp học, kí túc xá có sức chứa khoảng 100 học viên. Có kinh nghiệm tổ chức quản lí, phục vụ, kinh nghiệm giảng dạy đối với những loại hình đào tạo cho người khiếm thị.

 • Khó khăn:
 • - Đối tượng tuyển sinh năm 2014 của Trung tâm là ngững người mù có nguyên nhân, hoàn cảnh, mức độ mù, trình độ nhận thức khác nhau nên công tác giảng dạy gặp rất nhiều khó khăn.

  - Đặc biệt do nguồn kinh phí quá hạn chế, sự hỗ trợ của Chính phủ chỉ đủ chi trả cho cán bộ, giáo viên và hỗ trợ một phần nhỏ cho hoạt động đào tạo. Điều này dẫn đến rất nhiều khó khăn cho kế hoạch đào tạo năm 2014 cũng như việc đáp ứng nhu cầu cấp thiết về đào tạo của người mù hiện nay.

  IV. Kiến nghị

 • Kiến nghị:
 • Giải pháp khắc phục: