Phân tích nghề

Ngày đăng: 24/12/2013 - 4415 lượt đọc

Phân tích nghề

Thứ ba, 24 Tháng 12 2013 08:11

SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ

Tên nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mã số nghề:

Mô tả nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ là một quá trình tổ chức thành lập, điều hành và tổ chức thực hiện một chuỗi các các công việc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh nhằm kiếm lời.

-         Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ là việc tổ chức, điều hành, kiểm tra giám sát một chuỗi các công việc từ đơn giản đến phức tạp và các công việc này có tính chất quyết định cơ bản đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, bao gồm: Tính toán chi phí sản xuất, sắp xếp mặt bằng sản xuất, tổ chức sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm, quản lý vật tư nguyên liệu, công cụ, dụng cụ, quản lý và sử dụng tài chính có hiệu quả, bán hàng và thu hồi công nợ, giao tiếp và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

-         Người thực hiện công việc này, cần phải có tính nhạy bén, am hiểu thị trường, có đầu óc phân tích và am hiểu pháp luật.

-         Môi trường của công việc luôn đặt trong những áp lực cao độ từ thị trường: tiêu thụ sản phẩm, thị trường vốn và các nguồn lực khác, thị trường lao động, đối thủ cạnh tranh, môi trường vĩ mô (các chính sách Nhà nước và nền kinh tế), …

CÁC NHIỆM VỤ

CÁC CÔNG VIỆC

A- Phát triển ý tưởng kinh doanh và dự tính giá thành sản phẩm

A1- Phân tích các ngành nghề kinh doanh, sự tác động của môi trường.

A2- Xác định sự phù hợp và lựa chọn ngành nghề kinh doanh

A3- Liệt kê các danh mục chi phí để sản xuất các hàng hoá/dịch vụ

A4- Lập bảng giá thành kế hoạch

A5- So sánh giá các sản phẩm cùng loại trên thị trường hiện tại.

B- Đăng ký kinh doanh

B1- Xác định loại hình doanh nghiệp

B2- Lập bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh

B3- Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh

B5- Đăng ký cấp con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế

B6- Đăng ký mua (in) hoá đơn tài chính

C- Tuyển dụng và  đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho người lao động

C1- Xác định và phân tích các đầu công việc trong doanh nghiệp

C2- Xây dựng nhiệm vụ, mục tiêu và tiêu chí đánh gía cụ thể của từng công việc

C3- Tuyển dụng lao động

C4- Đánh giá tay nghề của người lao động.

 

C5- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho người lao động.

C6- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho người lao động

C7- Kiểm tra, đánh giá tay nghề cho người lao động.

 

 

 

 

D- Phân công lao động và xây dựng nội quy làm việc

D1- Phân tích sự phù hợp của công việc theo giới tính, độ tuổi, tay nghề

D2-  Đối chiếu các quy định của pháp luật về chế độ làm việc của lao động và bố trí người lao động cho phù

D3- Xác định các yếu tố gây nguy hiểm cho người lao động

D4- Xây dựng nội quy làm việc và quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ tài sản

D5- Phổ biến nội quy làm việc

E- Kiểm tra việc sắp xếp mặt bằng và an toàn lao động.

E1- Xác định tiêu chí của mặt bằng cho phù hợp với ngành nghề sản xuất

E2-  Xây dựng quy định kiểm tra công năng và  độ chính xác của           Người biên soạn:

các thiết bị cầm tay

E3- Bảo trì, sửa chữa, cấp phát và giao trách nhiệm cho người sử dụng

E4- Phổ biến rộng rãi những quy định về  an toàn lao động

E5- Tiến hành kiểm tra an toàn lao động theo định kỳ kết hợp kiểm tra đột xuất

F- Mua vật tư / nguyên phụ liệu

F1- Xây dựng kế hoạch mua vật tư

F2-  Lựa chọn nhà cung cấp vật tư

F3-  Tiến hành mua vật tư

F4- Nhập kho

 

G- Xây dựng quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng dịch vụ.

G1- Xác định các công việc phải làm và  xây dựng quy trình của từng loại dịch vụ

G3- Tập huấn, hướng dẫn quy trình sản xuất cho người lao động

G4- Quy định chỉ tiêu chất lượng dịch vụ

G5- Tập huấn chỉ tiêu chất lượng dịch vụ

G6- Kiểm tra chất lượng dịch vụ

 

G7- Lấy ý kiến đánh giá của khách hàng

 

 

 

 

H- Xây dựng mức lương, thưởng cho người lao động

H1- Lựa chọn khoán lương theo sản phẩm hay theo thời gian

H2-  Xác định mức lương, thưởng cho người lao động

H3- Xác định số lần trả lương trong tháng

H4- Xác định tỷ lệ % trả lương tháng trong mỗi lần

 

I- Quản lý tài chính của doanh nghiệp

I1- Lập kế hoạch chi phí sản xuất năm kế hoạch.

I2- Lập kế hoạch vốn và nguồn vốn năm kế hoạch.

I3- Lập kế hoạch vốn và nguồn vốn quý, tháng

I4- Ghi chép sổ sách kế toán

I5- Tính toán kết quả kinh doanh

I6- Lập biểu khai báo thuế

I7- Lập sổ đối chiếu công nợ

I8- Lập báo cáo quyết toán năm

 

 

K- Đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế

K1- Tìm kiếm đối tác

K2-  Đàm phán với đối tác

K3-  Ký hợp đồng kinh tế

K4-  Thực hiện hợp đồng và  thanh lý  hợp đồng

 

L- Xây dựng chiến lược sản phẩm, giá cả, chiêu thị

L1- Xây dựng sổ nhật ký kinh doanh, sổ tay sản phẩm

L2- Nghiên cứu cải tiến dịch vụ cho phù hợp với thị hiếu và thời đại

L3- Nghiên cứu các phương thức để hạ giá thành dịch vụ

L4- Xây dựng chương trình giảm giá theo số lượng mua

L5- Nghiên cứu và so sánh giá cả của các đối thủ cạnh tranh

L6- Xác định các cách thức và chi phí chiêu thị phù hợp với doanh nghiệp

L7- Xác định đối tượng khách hàng, khu vực tiêu thụ cần chiêu thị bằng phương pháp phù hợp.

L8- Xác định thời gian chiêu thị, tần suất chiêu thị cho từng khu vực hay khách hàng tiêu dùng

L9- Thiết lập bộ phận tư vấn khách hàng

 

M- Tổ chức các hoạt động hậu mãi - họp mặt khách hàng

M1- Xây dựng các hình thức và quy định hậu mãi

M2- Quy định mức độ và thời gian bảo hành phù hợp với từng sản phẩm

M3- Tổ chức ngày họp mặt, lấy ý kiến khách hàng.

M4- Ghi nhận và phân tích ý kiến đóng góp của khách hàng

 

N- Tổ chức làm việc nhóm

N1- Đánh giá mức độ, tính chất công việc

N2- Lựa chọn thành viên và thành lập nhóm

N3- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên

N4- Thảo luận trao đổi giữa các thành viên.

N5- Báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm

O- Động viên người lao động

O1- Lựa chọn các cách thức động viên người lao động

O2- Xây dựng định mức động viên người lao động

O3- Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người lao động

O3- Thực hiện động viên  người lao động

O4- Ghi nhận ý kiến đóng góp của người lao động

             

Mô tả công việc: Tham khảo các văn bản Pháp Luật quy định về các ngành 
Người thẩm định:Tên nhiệm vụ A: Phát triển ý tưởng kinh doanh và dự tính giá thành sản phẩm  Ngày:
Tên công việc 
A1- Phân tích các ngành nghề kinh doanh, sự tác động của môi trường.          
Người biên soạn: nghề không được phép hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế Việt Nam, tham khảo các ngành nghề kinh doanh đang hoạt động trong nền kinh tế.

"

Các bước thực hiện công việc

Tiêu chuẩn thực hiện

Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu

Kiến thức cần có

Kỹ năng cần có

Thái độ cần có

Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp

1. Tham khảo các văn bản pháp luật có quy định về ngành nghề cấm kinh doanh, những ngành nghề có tác động đến môi trường

Hiểu được các văn bản pháp luật về ngành nghề kinh doanh

Luật doanh nghiệp 2005 và các văn bản dưới luật

Hiểu biết về những ngành nghề kinh doanh dự kiến thực hiện

Đánh giá,  so sánh các ngành nghề

Cân nhắc kỹ lưỡng

Tham khảo các quy định cũ của Nhà nước

2. Tham quan, tham khảo các ngành nghề kinh doanh đang hoạt động

Hiểu được các ngành nghề kinh doanh đang hoạt động

Tài liệu về các ngành nghề

Hiểu biết về sản xuất, kinh doanh

Giao tiếp tốt

Cầu tiến

Thiếu thông tin khi tham khảo

3. Xem xét sự phù hợp của các ngành nghề với quy định của Pháp luật

Đánh giá được sự phù hợp của các ngành nghề với quy định của Pháp luật

Luật doanh nghiệp 2005 và các văn bản dưới luật

Hiểu biết Luật doanh nghiệp 2005

Phân tích

Cẩn thận

Bỏ sót những quy định của Nhà nước

 

HIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên nhiệm vụ A: Phát triển ý tưởng kinh doanh và dự tính giá thành sản phẩm Ngày:

Tên công việc A2: Xác định sự phù hợp và lựa chọn ngành nghề kinh doanh Người biên soạn:

Mô tả công việc: Xác định các chủng loại hàng hoá/dịch vụ sản xuất/kinh doanh Người thẩm định:

Các bước thực hiện công việc

Tiêu chuẩn thực hiện

Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu

Kiến thức cần có

Kỹ năng cần có

Thái độ cần có

Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp

1. Nghiên cứu ngành nghề và nhu cầu thị trường

Đánh giá được ngành nghề và nhu cầu thị trường

- Phiếu khảo sát

- Tổng hợp kết quả khảo sát

Am hiểu về khảo sát thị trường

Phân tích

Cẩn thận, chính xác

Đánh giá sai nhu cầu thị trường

2. Xác định ngành nghề kinh doanh phù hợp

Xác định đúng ngành nghề kinh doanh

- Báo cáo kết quả nghiên cứu ngành nghề và nhu cầu thị trường

Am hiểu về ngành nghề

Phân tích, đánh giá

Kỹ lưỡng

Xác định ngành nghề không phì hợp

3. Xác định quy mô sản xuất kinh doanh

Xác định đúng quy mô

Tài sản sẵn có và vốn có khả năng huy động được

Khả năng tính toán

Tính toán chính xác cao

Kỹ lưỡng

Quy mô không phù hợp với khả năng về vốn

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên nhiệm vụ A: Phát triển ý tưởng kinh doanh và dự tính giá thành sản phẩm Ngày:

Tên công việc A3: Liệt kê các danh mục chi phí để sản xuất các hàng hoá/dịch vụ                          Người biên soạn:

Mô tả công việc: Xác định các khoản mục chi phí - lập bảng giá thành kế hoạch Người thẩm định:

Các bước thực hiện công việc

Tiêu chuẩn thực hiện

Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu

Kiến thức cần có

Kỹ năng cần có

Thái độ cần có

Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp

1. Xác định danh mục các sản phẩm/ dịch vụ sản xuất kinh doanh

Theo nhu cầu thị trường.

 

 

Khả năng nhận định được thị trường

Khả năng phân tích

Kỹ lưỡng, chính xác

Xác định không phù hợp sản phẩm / dịch vụ kinh doanh

2. Lập bảng các sản phẩm/dịch vụ chính, phụ theo thứ tự ưu tiên

Theo đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh

 

Am hiểu về sản xuất

Phân tích, tổng hợp

Kỹ lưỡng, chính xác

Xác định không phù hợp vị trí ưu tiên của các sản phẩm / dịch vụ

3. Xác định các khoản mục chi phí có liên quan đến sản xuất kinh doanh cho từng loại hàng hoá / dịch vụ

Những khoản phát sinh và dự kiến sẽ phát sinh trong thực tế sản xuất kinh doanh

Bảng giá thành kế hoạch mẫu của các doanh nghiệp

Am hiểu sản xuất

Phân tích, đánh giá

Kỹ lưỡng

Thiếu hoặc thừa những khoản mục chi phí phát sinh thực tế

 

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên nhiệm vụ A: Phát triển ý tưởng kinh doanh và dự tính giá thành sản phẩm Ngày:

Tên công việc A4: Lập bảng giá thành kế hoạch                                                                     Người biên soạn:

Mô tả công việc: Xác định các khoản mục chi phí - lập bảng giá thành kế hoạch Người thẩm định:

Các bước thực hiện công việc

Tiêu chuẩn thực hiện

Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu

Kiến thức cần có

Kỹ năng cần có

Thái độ cần có

Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp

1. Xác định danh mục các sản phẩm / dịch vụ sản xuất kinh doanh

Theo nhu cầu thị trường.

 

 

Khả năng nhận định được thị trường

Khả năng phân tích

Kỹ lưỡng, chính xác

Xác định không phù hợp sản phẩm / dịch vụ kinh doanh

2. Lập bảng các sản phẩm / dịch vụ chính, phụ theo thứ tự ưu tiên

Theo đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh

 

Am hiểu về sản xuất

 

Kỹ lưỡng, chính xác

Xác định không phù hợp vị trí ưu tiên của các sản phẩm / dịch vụ

3. Xác định các khoản mục chi phí có liên quan đến sản xuất kinh doanh cho từng loại hàng hoá / dịch vụ

Những khoản phát sinh và dự kiến sẽ phát sinh trong thực tế sản xuất kinh doanh

Bảng giá thành kế hoạch mẫu của các doanh nghiệp

Am hiểu sản xuất

 

Kỹ lưỡng

Thiếu hoặc thừa những khoản mục chi phí phát sinh thực tế

4. Lập bảng giá thành kế hoạch cho từng hàng hoá/dịch vụ

Các khoản mục chi phí theo quy định hạch toán kế toán của Nhà nước

Các quy định hạch toán của Bộ Tài Chính

Tính toán và phân tích chi phí

Phân tích

Kỹ lưỡng, chính xác

Sai so với quy định hạch toán của Bộ Tài Chính

 

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên nhiệm vụ A: Phát triển ý tưởng kinh doanh và dự tính giá thành sản phẩm Ngày:

Tên công việc A5: So sánh giá các sản phẩm cùng loại trên thị trường hiện tại.                     Người biên soạn:

Mô tả công việc: Xác định các khoản mục chi phí – lập bảng giá thành kế hoạch Người thẩm định:

Các bước thực hiện công việc

Tiêu chuẩn thực hiện

Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu

Kiến thức cần có

Kỹ năng cần có

Thái độ cần có

Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp

1. Xác định danh mục các sản phẩm / dịch vụ sản xuất kinh doanh

Theo nhu cầu thị trường.

 

 

Khả năng nhận định được thị trường

Khả năng phân tích

Kỹ lưỡng, chính xác

Xác định không phù hợp sản phẩm / dịch vụ kinh doanh

2. Lập bảng các sản phẩm / dịch vụ chính, phụ theo thứ tự ưu tiên

Theo đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh

 

Am hiểu về sản xuất

 

Kỹ lưỡng, chính xác

Xác định không phù hợp vị trí ưu tiên của các sản phẩm / dịch vụ

3. Xác định các khoản mục chi phí có liên quan đến sản xuất kinh doanh cho từng loại hàng hoá / dịch vụ

Những khoản phát sinh và dự kiến sẽ phát sinh trong thực tế sản xuất kinh doanh

Bảng giá thành kế hoạch mẫu của các doanh nghiệp

Am hiểu sản xuất

 

Kỹ lưỡng

Thiếu hoặc thừa những khoản mục chi phí phát sinh thực tế

4. Lập bảng giá thành kế hoạch cho từng hàng hoá / dịch vụ

Các khoản mục chi phí theo quy định hạch toán kế toán của Nhà nước

Các quy định hạch toán của Bộ Tài Chính

Tính toán và phân tích chi phí

Phân tích

Kỹ lưỡng, chính xác

Sai so với quy định hạch toán của Bộ Tài Chính

5. So sánh giá các sản phẩm cùng loại trên thị trường

Đánh giá đúng các sản phẩm cùng loại trên thị trường

Báo giá của các sản phẩm cùng loại

Am hiểu thị trường, giá cả

So sánh, đánh giá

Chính xác, thận trọng

Báo giá của các sản phẩm cùng loại không đúng

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên nhiệm vụ B: Đăng ký kinh doanh                                                                                 Ngày:

Tên công việc B1: Xác định loại hình doanh nghiệp cần đăng ký sản xuất kinh doanh          Người biên soạn:

Mô tả công việc: Đăng ký       loại hình doanh nghiệp và ngành nghề hoạt động          Người thẩm định:

Các bước thực hiện công việc

Tiêu chuẩn thực hiện

Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu

Kiến thức cần có

Kỹ năng cần có

Thái độ cần có

Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp

1. Xác định loại hình doanh nghiệp cần đăng ký

Luật doanh nghiệp 2005

Các văn bản Luật kinh tế

Hiểu biết Luật kinh tế

Phân tích

Kỹ lưỡng

Xác định loại hình doanh nghiệp không phù hợp

2. Đăng ký ngành nghề hoạt động trước mắt (chính)

Căn cứ theo ngành nghề đã xác định trước đó

 

Hiểu biết Luật kinh tế

Phân tích

Kỹ lưỡng

 

3. Đăng ký thêm ngành nghề sẽ hoạt động trong tương lai

- Tiềm năng trên thị trường;

- Căn cứ theo lợi thế của doanh nghiệp

 

Hiểu biết về Luật kinh tế

Phân tích

Kỹ lưỡng

Nhận định sai tiềm năng của doanh nghiệp

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên nhiệm vụ B: Đăng ký kinh doanh                                                                                 Ngày:

Tên công việc B2: Lập bộ hồ sơ theo yêu cầu của loại hình doanh nghiệp đăng ký                    Người biên soạn:

Mô tả công việc: Chuẩn bị bộ hồ sơ xin đăng ký thành lập doanh nghiệp (Giấy ĐKKD) Người thẩm định: