THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 85 NĂM 2021

Ngày đăng: 21/05/2021 - 253 lượt đọc

HỘI NGƯỜI MÙ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÁN BỘ PHCN

                      

                         Số: 41/TB-TTĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                 Hà Nội ngày 14 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh khóa 85

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2021 đã được Hội Người mù Việt Nam phê duyệt, Trung tâm Đào tạo cán bộ Phục hồi chức năng cho Người mù thông báo tuyển sinh khóa 85 năm 2021 như sau:

1. Loại hình đào tạo

- Xoa bóp bấm huyệt

- Châm cứu cơ bản

- Tập huấn Công tác xã hội

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Lớp Xoa bóp bấm huyệt : Cán bộ, hội viên đang sinh hoạt tại các Hội địa phương; tuổi từ 16 đến 55; có khả năng học tập tốt; không mắc các bệnh truyền nhiễm.

- Lớp Châm cứu cơ bản: Cán bộ, hội viên các tỉnh, thành Hội đã hoặc đang theo học lớp Y sĩ Y học cổ truyền.

- Lớp Tập huấn Công tác xã hội: Cán bộ các cấp Hội thuộc các tỉnh, thành Hội, trừ những trường hợp đã tham gia các lớp Nghiệp vụ Quản lý công tác Hội tại Trung tâm có học phần Công tác xã hội.

3. Thời gian và địa điểm đào tạo

3.1. Thời gian

- Lớp xoa bóp bấm huyệt: 2 tháng

- Lớp châm cứu cơ bản: 1 tháng

- Lớp Tập huấn công tác xã hội: 2 tuần

* Thời gian khai giảng: Dự kiến cuối tháng 06 năm 2021.

3.2. Địa điểm: Trung tâm Đào tạo cán bộ Phục hồi chức năng cho người mù.

Đề nghị Quý Hội đăng ký số lượng cán bộ, hội viên sẽ cử đi học về cho Trung tâm trước ngày 01/6/2021, theo địa chỉ email:

[email protected] hoặc số ĐT: 024.38334856 - máy lẻ 11 hoặc gặp đ/c Ngọc số ĐT 0886628666.

Căn cứ số lượng đăng ký của các địa phương, Trung tâm sẽ gửi số lượng chiêu sinh chính thức đến Quý Hội sau.

Nơi nhận:

- Các tỉnh, thành Hội;

- Lưu: VT, ĐT.

 

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

ThS. Phạm Xuân Trường