Việc làm

Đào tạo và việc làm cho người khiếm thị

Đào tạo và việc làm cho người khiếm thị

16/08/2018 -   40 lượt đọc
Thực trạng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người khiếm thị hiện nay như thế nào?...
Đọc thêm →