Quy định về Công đoàn tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày đăng: 04/11/2013 - 987 lượt đọc

Thứ hai, 04 Tháng 11 2013 14:24 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN vừa ra văn bản số 33/KH-TLĐ về kế hoạch giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) để góp phần thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của CĐ theo quy định của pháp luật, Điều lệ CĐVN và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CC,VC, NLĐ.

Theo đó, UBKT Tổng LĐLĐVN bố trí CB tiếp đoàn viên, NLĐ thường xuyên vào các giờ làm việc trong ngày. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN hằng tháng tiếp đoàn viên, NLĐ vào ngày thứ năm của tuần thứ ba trong tháng (nếu Chủ tịch vắng, Phó Chủ tịch tiếp thay). Cùng tiếp với Chủ tịch có lãnh đạo UBKT Tổng LĐLĐVN, CB giải quyết đơn thư KNTC. Việc xử lý đơn thư KNTC được quy định rõ theo thẩm quyền các cấp.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phân công trách nhiệm cụ thể cho Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN và Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐVN trong việc thành lập đoàn kiểm tra, xác minh, giải quyết và xử lý đơn thư KNTC theo luật định...

Theo Báo Lao động

Sưu tầm: Tạ Thị Bình