Tuyển sinh Lớp Công nghệ thông tin cho người khiếm thị

Ngày đăng: 27/07/2021 - 140 lượt đọc

1. Nội dung đào tạo:  

Một số kiến thức, kĩ năng về Google Drive, Powpoint và chuyển đổi tài liệu giữa các loại định dạng khác nhau.
2. Đối tượng và hình thức đào tạo
- Đối tượng: Học sinh, sinh viên các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và người khiếm thị có nhu cầu.
- Hình thức đào tạo: Trực tuyến (online)
3. Thời gian đào tạo: 2 tuần, dự kiến tập trung ngày 09/8/2021.
4. Thời gian đăng ký: Học viên đăng ký trước ngày 04/8/2021.
Thông tin chi tiết: Liên hệ cô Huyền Trang (SĐT: 0912 903 866)


Bình luận

Viết bình luận