Thông báo về việc tạm dừng chiêu sinh khóa 85

Ngày đăng: 08/07/2021 - 91 lượt đọc

Thực hiện Công điện số 13/CĐ-UBND thành phố Hà Nội ngày 07/7/2021 V/v Tăng cường, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình diễn biến mới của dịch bệnh. Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi chức năng quyết định tạm dừng chiêu sinh khóa 85 (dự kiến tập trung ngày 12/7/2021). 

Thời gian chiêu sinh khóa 85 sẽ được thông báo sau.

Trân trọng!