Thông báo tuyển sinh năm 2022

Ngày đăng: 14/02/2022 - 223 lượt đọc

Thông báo tuyển sinh!

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2022, Trung tâm Đào tạo cán bộ Phục hồi chức năng cho Người mù thông báo tuyển sinh khóa 87 với 4 loại hình lớp như sau:

1. Lớp Nghiệp vụ quản lý Hội 

- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ, hội viên đang sinh hoạt tại các Hội địa phương; có khả năng học tập tốt; không mắc các bệnh truyền nhiễm; đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng Covid – 19.

- Thời gian đào tạo: 02 tháng, từ tháng 04/2022 đến tháng 05/2022.

- Hình thức đào tạo (dự kiến): Tập trung.

- Địa điểm (dự kiến): Miền Trung.

2. Lớp Công tác xã hội

- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ, hội viên đang sinh hoạt tại các Hội địa phương; có khả năng học tập tốt; có máy tính hoặc điện thoại kết nối mạng internet thường xuyên, ổn định.

- Thời gian đào tạo: 02 tháng, từ tháng 04/2022 đến tháng 05/2022.

- Hình thức đào tạo: Trực tuyến.

3. Lớp Tin học văn phòng 

- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ, hội viên đang sinh hoạt tại các Hội địa phương; có khả năng học tập tốt; có máy tính kết nối mạng internet thường xuyên, ổn định; máy tính đã cài đặt bộ office 2016 và trình đọc màn hình Jaws.

- Thời gian đào tạo: 02 tháng (từ tháng 02/2022 đến tháng 04/2022).

- Hình thức đào tạo: Trực tuyến.

4. Lớp Xoa bóp bấm huyệt

- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ, hội viên đang sinh hoạt tại các Hội địa phương; có khả năng học tập tốt; có máy tính hoặc điện thoại kết nối mạng internet thường xuyên, ổn định.

- Thời gian đào tạo: 03 tháng, từ tháng 02/2022 đến tháng 05/2022.

- Hình thức đào tạo: Trực tuyến kết hợp trực tiếp.

Thông tin chi tiết, liên hệ cô Huyền Trang theo số điện thoại 0912903866.


Bình luận

Viết bình luận