Tổ chức Ban Dân vận Trung ương Đảng làm việc với Hội Người mù Việt Nam

Ngày đăng: 24/09/2018 - 143 lượt đọc

Chiều 21/9, Ban Dân vận Trung ương Đảng đã đến làm việc với Hội Người mù Việt Nam về công tác chuẩn bị tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 51-CT/TƯ về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam. Dự buổi làm việc có đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban; đồng chí Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Nguyễn Lam – Phó Trưởng Ban và lãnh đạo các vụ, phòng thuộc Ban Dân vận Trung ương Đảng.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình hoạt động, những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo Trung ương Hội, đồng chí Trương Thị Mai đã ghi nhận và chỉ đạo trực tiếp các phòng ban xem xét, nghiên cứu những kiến nghị của Hội. Hội nghị đã bàn bạc, thống nhất việc tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị sẽ do Ban Dân vận Trung ương Đảng chủ trì với sự phối hợp chặt chẽ của Hội.

Đồng chí Trương Thị Mai và các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương Đảng làm việc tại văn phòng Trung ương Hội.

Theo đó, trong thời gian tới, ban chỉ đạo việc tổng kết Chỉ thị sẽ được thành lập với thành phần gồm đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương Đảng; Hội Người mù Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội . Ban chỉ đạo sẽ khảo sát việc thực hiện Chỉ thị tại một số địa phương; cấp ủy, chính quyền địa phương báo cáo với Ban Dân vận Trung ương Đảng; các cấp Hội báo cáo với Trung ương Hội về tình hình thực hiện Chỉ thị số 51. Sau khi có báo cáo tổng hợp chung về tình hình thực hiện Chỉ thị và các kiến nghị, đề xuất sẽ được trình Ban Bí thư Trung ương Đảng nghiên cứu, xem xét việc ra văn bản chỉ đạo trong thời gian tới.