Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi chức năng cho Người mù đưa chương trình đào tạo nghề công tác xã hội vào giảng dạy

Ngày đăng: 22/10/2020 - 218 lượt đọc

Nhận thức được vai trò quan trọng và sự cần thiết của nghề công tác xã hội đối với sự phát triển của tổ chức hội, Trung tâm Đào tạo Cán bộ - Phục hồi chức năng cho người mù triển khai kế hoạch đưa chương trình đào tạo nghề công tác xã hội vào giảng dạy trong thời gian tới

Hội thảo Tập huấn Công tác xã hội với người khuyết tật

Nguồn: Internet

Ngành công tác xã hội ở Việt Nam đang ngày càng phát triển và đã phát huy được những vai trò của mình. Trong đó các lĩnh vực mà ngành công tác xã hội luôn hướng đến như: Xóa đói giảm nghèo, các vấn đề liên quan đến gia đình, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, và một trong những lĩnh vực mà ngành công tác xã hội rất quan tâm đó là lĩnh vực người khuyết tật, những hoạt động tạo điều kiện cho sự hòa nhập, nâng cao năng lực cho người khuyết tật. Để người khuyết tật có thể hòa nhập tốt vào cộng đồng xã hội thì nhân viên công tác xã hội có vai trò cung cấp cho người khuyết tật và gia đình họ nhiều loại dịch vụ hỗ trợ, từ hỗ trợ tâm lý cho đến việc phát triển mạng lưới liên kết để có thể chuyển thân chủ đến các dịch vụ y tế và xã hội hoặc các tổ chức liên quan đến nhu cầu của họ. Hầu hết người khuyết tật thiếu những kỹ năng xã hội cần thiết. Họ không biết cách tiếp cận với các chính sách hỗ trợ, các trung tâm giáo dục nghề và giới thiệu việc làm, hoặc các nguồn vay vốn ưu đãi. Thậm chí sau khi học nghề và có chứng chỉ nghề, người khuyết tật vẫn thiếu thông tin về nhà tuyển dụng, không biết đến chính sách việc làm cho người khuyết tật, hoặc không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Những người đã có việc làm thì gặp khó khăn trong việc bố trí việc làm phù hợp với thể trạng và dạng tật vì vậy khó phát huy được hết khả năng của bản thân nên thường lương rất thấp.

Chính vì vậy, nhân viên công tác xã hội có vai trò hết sức quan trọng và cụ thể hỗ trợ trực tiếp can thiệp giúp người khuyết tật phục hồi các chức năng xã hội. Đồng thời, nhân viên công tác xã hội chính là cầu nối để người khuyết tật có thể tiếp cận được các chính sách và nguồn lực hỗ trợ từ xã hội. Hỗ trợ người khuyết tật, gia đình người khuyết tật giải quyết các vấn đề khó khăn của họ thông qua việc tìm kiếm cung cấp dịch vụ cần thiết cho người khuyết tật. Hỗ trợ về mặt tâm lý, hiểu được tâm lý của người khuyết tật, tác động của sự khuyết tật đến vai trò và mối quan hệ của các thành viên trong gia đình của người khuyết tật, tác động của khuyết tật đến vai trò và mối quan hệ của các thành viên trong gia đình, và cả rắc rối cá nhân hay vấn đề xã hội khác. Phối hợp, vận động tìm nguồn lực, nguồn tài nguyên hỗ trợ cho người khuyết tật, gia đình người khuyết tật. Xây dựng các chương trình kế hoạch hành động giúp đỡ người khuyết tật và Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động, kế hoạch đã xây dựng. Đề xuất ý kiến soạn thảo chính sách về người khuyết tật, làm công tác biện hộ cho người khuyết tật.

Hiện nay vai trò quan trọng của ngành công tác xã hội đã được nhà nước và cả xã hội công nhận. Việc đào tạo nhân viên công tác xã hội đang được thực hiện ở rất nhiều trường đại học và cao đẳng trên khắp cả nước. Tuy nhiên, để công tác xã hội với người khuyết tật đạt được hiệu quả cao bên cạnh việc chú trọng vào đào tạo đội ngũ nhân viên công tác xã hội là người không khuyết tật, thì việc đào tạo đội ngũ nhân viên công tác xã hội là chính người khuyết tật cũng cần thiết và rất quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề của người khuyết tật.

Nhận thức được vai trò và sự cần thiết của nghề công tác xã hội đối với sự phát triển của cộng đồng người khiếm thị cũng như trong vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp cho người khiếm thị nên Trung tâm Đào tạo Cán bộ - Phục hồi chức năng cho người mù đã lên kế hoạch cho việc chuẩn bị đưa chương trình đào tạo nghề công tác xã hội vào giảng dạy cho cán bộ hội viên của các tỉnh thành hội trong thời gian tới. Khi các cán bộ, hội viên được đào tạo nghề công tác xã hội họ sẽ được đào tạo các phương pháp trợ giúp và kỹ năng xây dựng các chương trình, hoạt động trợ giúp những đối tượng yếu thế một cách chuyên nghiệp nhất. Tổ chức những chương trình hoạt động phát triển cộng đồng yếu thế của mình và xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển. Đồng thời họ sẽ có vai trò kiến nghị với nhà nước trong việc xây dựng, thúc đẩy môi trường chính sách an sinh xã hội một cách phù hợp cho người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng để họ có cơ hội phát huy khả năng của mình. Từ đó, cải thiện chất lượng dịch vụ trợ giúp đối với cộng đồng người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng góp phần vào xây dựng mạng lưới nghề công tác xã hội trong trợ giúp người khuyết tật ngày càng phát triển.

Chính vì vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng vai trò của ngành công tác xã hội trong việc trợ giúp đối với người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng là rất quan trọng và việc đưa nghề công tác xã hội vào chương trình đào tạo đối với Trung tâm là rất cần thiết và mở ra một bước phát triển mới đối với tổ chức hội cũng như cộng đồng người khiếm thị trong giai đoạn mới hiện nay.

Bùi Ngọc Song